Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

oxytocin
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
oxytocin
oxytocin
Reposted fromDennkost Dennkost viaensomme ensomme

July 05 2019

oxytocin
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaZiomeczek Ziomeczek
oxytocin
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
oxytocin
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
oxytocin
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll

June 28 2019

oxytocin
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSilentForest SilentForest
oxytocin
7505 077e 500
oxytocin
7247 fdf0 500
Reposted fromplants plants viaredhairwitch redhairwitch
oxytocin
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
oxytocin
9974 e51a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaonmelancholyhill onmelancholyhill
oxytocin
oxytocin
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viajustmine justmine
oxytocin
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta vialexxie lexxie
oxytocin
6854 cc30 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeatkazz beatkazz
oxytocin
8779 7ba5 500
oxytocin
8961 3534 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
oxytocin
9048 5e1f 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl