Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

oxytocin

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viakrolfasolek krolfasolek
oxytocin
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viamarciix marciix
oxytocin
2040 fc1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrangeee strangeee
oxytocin
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viatransfuzja- transfuzja-
oxytocin
7607 72ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viatransfuzja- transfuzja-
oxytocin
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viatransfuzja- transfuzja-
oxytocin
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viaolvido olvido
oxytocin
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaluna laluna
oxytocin
Reposted fromFlau Flau viaIrritum Irritum
oxytocin
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaIrritum Irritum
oxytocin
1571 0653 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
oxytocin
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
oxytocin
Reposted fromFlau Flau viavanite vanite
oxytocin
Reposted fromFlau Flau viavanite vanite
oxytocin
3326 c98f 500
Reposted frompiehus piehus viavanite vanite
oxytocin
5440 209c
oxytocin
Reposted frommrrru mrrru viavanite vanite

May 13 2019

oxytocin
1663 c4dc 500
oxytocin
1662 8561 500
oxytocin
6806 3626 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl