Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

7094 8130
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viasoulwax soulwax
3142 c383 500

cypulchre:

Again, I fucking love this scene in Ghost in the Shell for perfectly evoking the feel in Nellor’s   kardashev scale

Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
2777 bcc1 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
oxytocin
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
2770 0eab 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
oxytocin
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viagdziejestola gdziejestola
oxytocin
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viagdziejestola gdziejestola
5627 9761
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
oxytocin
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasklepikzhorrorami sklepikzhorrorami
7632 3b12
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
oxytocin
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
1454 0a79 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viagdziejestola gdziejestola
oxytocin
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
oxytocin
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola
7628 1cdb 500

caligurl32:

Photo Credit Lil'Goth Live Picture

Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
8335 8006 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl